ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ & ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ

ΜΟΝΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ ANATOΛΙΚΗΣ 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ   Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ανατολικής  Κωδωνοστάσιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ανατολικής (1902) Ι.Ν. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  – Δρίσκος (Βάξια).Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ – ΚΟΤΟΜΙΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα»
ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ & ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΨΗΣ (έτος 1563) 

Έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο και φιγουράρει  στον «Διαρκή κατάλογο  κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος» με τις Υπουργικές Αποφάσεις :ΥΑ 10062/934/12-7-1972, ΦΕΚ 621/Β/22-8-1972 &ΥΑ 10062/934/12-7-1972, ΦΕΚ 706/Β/13-9-1972.  

Διαβάστε περισσότερα»