ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ & ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ

ΜΟΝΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ ANATOΛΙΚΗΣ 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ   Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ανατολικής  Κωδωνοστάσιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ανατολικής (1902) Ι.Ν. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  – Δρίσκος (Βάξια).Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ – ΚΟΤΟΜΙΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ   Ι.Ν. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  – Δρίσκος (Βάξια)  Ι.Ν. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΑΞΙΑΣ  Εκκλησία Αγίας Παρασκευής – Δρίσκος (Βάξια)

ΜΟΝΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΡΑΨΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΑΨΗΣ (έτος 1793) «Γκρόπα Παναγιά»  Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Γκρόπα Παναγιά» ανακαινισθείσα κατά το 1793 επί την από του 1037 ιστορική Μονή της Παναγίας.  ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου στην τοποθεσία «Καλογέρου»,ανηγέρθη εκ βάθρων κατά το 1965 και οικοδομήθη με τα ερείπια των κελιών της Μονής της Παναγίας.  ΜΟΝΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΡΑΨΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΨΗΣ (έτος 1563) 

Έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο και φιγουράρει  στον «Διαρκή κατάλογο  κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδος» με τις Υπουργικές Αποφάσεις :ΥΑ 10062/934/12-7-1972, ΦΕΚ 621/Β/22-8-1972 &ΥΑ 10062/934/12-7-1972, ΦΕΚ 706/Β/13-9-1972.   O Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου είναι κτισμένος το 1563  με δαπάνη του Κραψίτη   Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάσαφ Β’ ο Μεγαλοπρεπής. Εκτός από τη θαυμαστή λιθοδομή του ναού, πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα, μεγάλων διαστάσεων  βασιλικής, όπου  το πρωτότυπο αρχιτεκτονικό του σχέδιο και <strong>ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΨΗΣ</strong> <strong>(έτος 1563)</strong>