Το  Νέο γεφύρι της Γκούρας  (Κοτομίστα Ανατολικής) 1981-1982

Η Τσιμεντογέφυρα κατασκευάστηκε τα έτη 1981-1982 σε υψόμετρο 679m. Χωρίς να πειράξει το πέτρινο γιοφύρι.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

περισσότερα άρθρα