ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΨΗΣ-ΑΡ 18-1955

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ΑΡΙΘΜΟΣ 18/1955

«ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΤΗΜΑ ΚΡΑΨΗΣ»
                                                                        

Η κατά τον άρθρον 71 του Αγροτικού Κώδικος έτους 1949 Β’ Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Ιωαννίνων,συγκειμένη εκ του Σπυρίδωνος Ψάρρη Πρωτοδίκου Ιωαννίνων, ως Προέδρου και των α)Αριστείδου Σταμάτη Τμηματάρχου Α’Γεωπόνου Δ/νσεως Γεωργίας Ν.Ιωαννίνων και β) Μιλτιάδου Καρυωτάκη Τμηματάρχου Α’Προϊσταμένου Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Ν.Ιωαννίνων, ως μελών, συνελθούσα εν Ιωαννίνοις και εν τη αιθούση των Συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, την 16ην Δεκεμβρίου 1954 και ώραν 1.μ.μ. παρουσία του Γραμματέως αυτής Νικολάου Μηνόγιαννη, Γραμματέως Α’Γεωπόνου Υ.Κ.Φ. Δουρούτης, ίνα αποφανθή επί της υπ’αριθμ.20.937/15.11.54 προτάσεως της Δ/νσεως Γεωργίας Ν.Ιωαννίνωναφορώσης την μερικήν μεταρρύθμισιν και οριστικοποίησιν του πίνακος των κληρονομικών νομέων του Εθνικού Κτήματος (Ιμλακίου) Κράψης μετ’εκδίκασιν των υποβληθεισών ενστάσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ταύτης, έχων υπ’όψιν του τον σχετικόν επί της υποθέσεως φάκελλον, ώρισεν δικάσιμον ταύτης την 16ην Δεκεμβρίου 1954 καθ’ήν κληθέντες οι ενδιαφερόμενοι παρέστησαν ως κάτωθι:

 1. Γεώργιος Γ.Στέφος, κάτοικος Κράψης, παραστάς αυτοπροσώπως μετά του Δικηγόρου του Κωνσταντίνου Σιαφάκα.
 2. Χρήστο Γ.Στέφος, κάτοικος Κράψης, παραστάς αυτοπροσώπως μετά του αυτού ως άνω Δικηγόρου.
 3. Ιερεύς Παπαχρήστος Χρηστάκης, κάτοικος Ανατολικής Κράψης, παραστάς αυτοπροσώπως μετά του αυτού ως άνω Δικηγόρου
 4. Κωνσταντίνος Γ.Κίτσος μετά της συζύγου του Ευανθίας, κατοίκου Ανατολικής Κράψης, παραστάντων αυτοπροσώπως μετά του αυτού ως άνω Δικηγόρου
 5. Γεώργιος Κ.Κίτσιος, κάτοικος Ανατολικής Κράψης παραστάςαυτοπροσώπως μετά του Δικηγόρου του Ιωάν.Συγκούνα.

Ιδούσα τα σχετικά

Σκεφθείσα κατά Νόμον

 • Επειδή η υπό κρίσιν υπόθεσις διώκουσα , την μερικήνμεταρρύθμισης και οριστικοποίησιν, μετ’εκδίκασιν των υποβληθεισών ενστάσεων του καταρτισθέντος αρμοδίως πίνακος των κληρονομικών νομέων του Εθνικού Κτήματος (Ιμλιακίου) Κράψης, ούτινος η νομή παρεχωρήθη δια της υπ.αριθμ.50/6.4.1921 του Ν.2052/1920 Αποφάσεως του κ. επί της Γεωργίας Υπουργού εις τους κληρονομικούς νομείς αυτού κατά της τας διατάξεις  (άρθρον 289 παρ.4 Α.Κ.1949) τηρηθείσης δε και της κατά Νόμον προδικασίας ως τούτο πιστούται εκ των εν των φακέλλω αποδεικτικών εγγράφων, κατ’ουσίαν ερευνητέα κρίνεται.
 • Επειδή η υπ.αριθμ Ε.12084/16-4-54 Απόφασις του κ.επί της Γεωργίας Υπουργού δυνάμει της οποίας τάσσεται δίμηνος προθεσμία ανατρεπτική από της κοινοποιήσεώς της όπως πας έχων έννομον συμφέρον κατά της εγγραφής εις τον βάσει του άρθρ.24 του Ν.2052/1920  συνταχθέντα πίνακα των κληρονομικών νομέων του Εθνικού Κτήματος «Κράψης» υπέρ του οποίου δεν εδόθησαν παραχωρητήρια ή εάν εξεδόθησαν, δεν μετεγράφησαν μέχρι της ενάρξεως της Ισχύος του Ν.1722/1939, υποβάλη ένστασιν ενώπιον της επιτροπής ταύτης εντός της ως άνω τασσομένης προθεσμίας εδημοσιεύθη δια τοιχοκολλήσεως την 16ην Μαίου 1904 και επεκκλησίαις αναγνώσεως την 20ην Μαίου 1954 ως προκύπτει εκ των εν των φακέλλω αποδεικτικών.
 • Επειδή αι αιτήσεις Γεωργίου Στέφου, Χρήστου Βλάχου, Κωνσταντίνου Κίτσιου και Βασιλικής συζύγου Δημητρίου Κίτσιου ως υποβληθείσαι εντός της νομίμου διμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας, τυγχάνουσι δεκταί τύποις και κατ’ουσίαν ερευνητέαι.
 • Επειδή εκ των εν τω φακέλλω στοιχείων προκύπτει ότι ο αιτών Γεώργιος Στέφος ήτο πράγματικληρονομικός νομεύς του Εθνικού Κτήματος (Ιμλιακίου) Κράψη και ότι εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθή είς τον πίνακα των κληρονομικών δέον όπως εγγραφή ούτος ως κληρονομικός νομεύς του Εθνικού Κτήματος (Ιμλιακίου) Κράψης και ότι  εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθή εις τον πίνακα των κληρονομικών νομέων του ως άνω Εθνικού Κτήματος και κατ’ακολουθίαν δέον όπως εγγραφή ούτος ως κληρονομικός νομεύς επί εκτάσεων εκ στρεμμάτων (20) ήτοι: 1)ενός αγρού εις θέσιν Κάμαρα συνορευόντος προς Β. και Δ. με αγρόν Βασιλείου Καραμέτσου προς Ν.με αγρόν Γεωργίου Γαζή και Αποστόλου Τζορέλλα και προς Α.με ποταμόν.
 • Επειδή εκ των εν τω φακέλλω στοιχείων επείσθη η Επιτροπή ότι οι κάτωθι αγροί ήτοι :
 1. αγρόςμετά ,  χέρσον ή θάμνων εις θέσιν Τζομάκα εκ στρεμμάτων (40) συνορεύων προς Α. με Αναστάσιον Μεργιάννην, προς Β. κα Ν. με ρεύμα και προς Δ. με ποταμόν Άραχθον
 2. αγρός εις θέσιν «Σιαπέρα» εκ στρεμμάτων (3) συνορεύων με αγρούς Ιωάννου Τάτση, Αναστασίου Μεργιάννη και ρεύμα,
 • αγρός εις θέσιν «Σπαρτάκι» εκ στρεμμάτων (2) συνορεύων με αγρόν Αναστασίου Μεργιάννη και Ιωάννου Σαραβλιά,
 1. αγρός εις θέσιν «Γκοβέτσι» εκ στρεμμάτων (2) συνορεύων με ποταμόν Αραχθον, ρεύμα και αγρόν Ιωάννου Σαραβλιά, ανήκουν εις τον αιτούντα Χρήστον Βλάχον ως προερχόμενος εκ κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος πατρός του και ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριηλήφθησαν εις τον οικείον πίνακα κληρονομικών νομέων και κατ’ακολουθίαν δέον όπως τα ανωτέρω τεμάχια αγρών καταχωρηθώσι επ’ονόματι του αιτούντος Χρήστου Βλάχου.
 1. Επειδή η ένστασις το Κων/νου Κίτσιου περί ακυρώσεςω του υπ’αριθμ 1859/28 παραχωρητηρίου εκδοθέντος επ’ονόματι του Γεωργίου Κίτσιου δεν να γίνει δεκτή και κατ’ακολουθίαν δέον τούτο να ακυρωθή καθότι εκ των εν τω φακέλλω στοιχείων και καταθέσεων μαρτύρων προκύπτει ότι κληρονομικούς νομείς εις τοΕθνικόν Κτήμα Κράψης ήσαν οι αδελφοί Δημήτριος και Γεώργιος Κίτσιος και κατά συνέπειαν δέον όπως ούτοι εγγραφώς ως κληρονομικοί νομείς κατ’ισομοιρίαν όσον αφορά τα εκτάσεις τας αναγραφόμενας εις το ακυρωθέν παραχωρητήριον πλην των δυο αγρών περί ων γίνεται ειδική μνεία εν τη αποφάσει ταύτη.
 1. Επειδή ή ένστασις των δωρεοδόχων της Βασιλικής συζύγου Δημητρίου Κίτσιου το γένος Αναστασίου Κοτσανά, περί ακυρώσεως του υπ’αριθμ 1859/27 παραχωρητηρίου πλην των δύο αγρών περί ων γίνειταιειδική ΄μνεία ε την αποφάσει ταύτη.
 1. Επειδή η αίτησηις του Χρ. Χρηστάκη περί συμπληρώσεως της μπασταίνης του δέον να γίνη δεκτή καθότι ούτος τυγχάνει κάτοικος τηςΚοινότητος Ανατολικής, δεν έλαβε εγκαίρως γνώσιν της ως άνω αποφάσεως του κ. επί της Γεωργίας Υπουργού δι ής τάσσεται δίμηνος ανατρεπτική προθεσμία.
 1. Επειδή εναντίον του πίνακος κληρονομικών νομέων του εν λόγω Εθνικού Κτήματος ουδεμία ετέρα ένστασις υπεβλήθη εντός της τακτής προθεσμίας.

Διά Ταύτα

 • Δέχεται τας αιτήσεις Γεωργίου Στέφου, Χρήστου Βλάχου, Κωνσταντίνου Κίτσιου και Βασιλικής συζύγου Δημ.Κίτσιου το γένος Κοτσανά και εγγράφη τούτους ως κληρονομικούς νομείς Εθνικού Κτήματος (Ιμλακίου) Κράψης ως εν τω σκεπτικώ.
 • Συμπληροί την μπάσταιναν του αιτούντος Χρ.Βλάχου ως εν τω σκεπτικώ.
 • Ακυροί το υπ’αρίθμ 1859/1927 παραχωτήριον εκδοθέν επ’ονόματι Γεωργίου Κίτσιου ως μη μεταγραφέν εισέτι μέχρι σήμερον και εγγράφει τους Δημήτριον και Γεώργιον Κίτσιον ως κληρονομικούς νομείς κατ’ισομοιρίαν επί των αναγραφομένων εν τω παραχωρητηρίω τούτω εκτάσεων πλην των εκτάσεων εις θέσεις «Γκαρτζούνι Σπίτι»και «Μπένου».
 • Εγγράφει ως κληρονόμους της Βασιλικής συζύγου Δημητρίου Κίτσιου το γένος Αν.Κοτσανά τους Κων/νον Κίτσιον και Ευανθίαν σύζυγον Κων/νου Κίτσιου το Γένος Γεωργίου Αλέξη δωρεοδόχους ταύτης και επί των εκτάσεων των κειμένων εις θέσεις «Γκαρτζούνι – Σπίτι» εκ των στρεμμάτων (2) και «Μπένου» εκ στρεμμάτων (10).
 • Δέχεται την από 16/12/1954 αίτησιν του ιερέος Χρήστου Χρηστάκη περί συμπληρώσεων της μπασταίνης και

Συμπληροί την μπάσταιναν αυτού με τα κάτωθι τεμάχια αγρών ήτοι:

 • (6) στρέμματα εις θέσιν Σκούρτη
 • (1 +½) στρεμμ. εις θέσιν «Μύλος»
 • (11)στρέμματα εις θέσιν «Καπετάνιος» και
 • (3) στρέμματα είς θέσιν «Κολοβός»άτινα έχει εκ πατρικής κληρονομίας και τα οποία ουδείς έτερος διεκδικεί.
 1. Κυροί κατά τα λοιπά τον πίνακα των κληρονομικών νομέων του Εθνικού Κτήματος «Κράψη» έχοντα μετά τας γενομένας μεταβολάς ως κάτωθι:

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ  ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΡΑΨΗΣ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ααΟνοματεπώνυμον ΜπασταινούχουΤ.ΕκτασιςΣτρέμματαΟλική Αξία(δρχ)Παρατηρήσεις
1Γούλα Κίτσιος 463,60 
2Δημήτριος Κίτσιος431/692  ½127,20 
3Χρήστος Ζαρμπαλάς432/6945296,80 
4Ιωάννης Αθ.Αλέξης433/6947 ½265,00 
5Ευάγγελος Καντζέλης 9 ½159,00 
6Βασίλειος Καντζέλης433/6915 ½106,00 
7Κώστας Καντζέλης435/6946 ½339,20 
8Ευάγγελος Γράβος 17169,60 
9Σπύρο Γράβος 7 ½84,80 
10Χρ.Ανδρεάς436/6918159,00 
11Ιωάννης Καντζέλη 48 ½265,00 
12Αδελφοί Καντζέλη437/69107 ½540,60 
13Νικόλαος Καντζέλης 14106,00 
14Παύλος Καντζέλης  7 ½127,20 
15Γιάνη Σπ.Νίκος 39265,00 
16Μαρία Σιώτα 51302,00 
17Γεώργιος Σπ Νίκος438/6935233,20 
18Ιωάννης Καραγεώργης439/6920169,60 
19Δημ.Λιάρος440/6912 ½106,00 
20Βασίλειος Λιάρος 8 ½53,00 
21Αδελφοί Γρ Ζαρμπαλά 24185,50 
22Κωνσταντίνος Ζαρμπαλάς441/6928 ½217,30 
23Αναστάσιος Μπούτσικος417/6840233,20 
24Κωνσταντίνος Μπούτσικος 45 ½286,20 
25Δημ.Μπούτσικος442/6931190,80 
26Γ.Κοντός 41402,10 
27Χρ.Κοντός443/6931 ½249,10 
28Αν.Ξανθής444/6934 ½169,60 
29Κ.Παππαγεώργης 46 ½339,20 
30Χρ.Στόλης 28 ½180,20 
31Ελένη Ζαρμπαλά445/6920137,80 
32Ιωάννης Χρονάκης 133,00 
33Γεώργιος Ζαρμπαλάς546/6926222,60 
34Ιωάννης Λιούτας 42243,80 
35Μαρία Χρ.Παπαγεωργίου446/6918 ½116,60 
ααΟνοματεπώνυμον ΜπασταινούχουΤ.ΕκτασιςΣτρέμματαΟλική Αξία(δρχ)Παρατηρήσεις
36Ιω.Αλεξίου447/6918 ½111,30 
37Γεώργιος Χρ.Μπαλαμάτσιας448/6934222,60 
38Αθαν.Κιτσοπάνου449/6942 ½296,80 
39Δημ.Καραγιάννης 153,00 
40Μαρία Ι.Τομαρά 45286,00 
41Ευαγ.Ανδρεά450/6941 ½254,40 
42Αν.Καραγεώργος549/6927233,20 
43Ιωάν. Αν. γούλας 46 ½349,80 
44Κ.Μυγιάννης 6 ½26,50 
45Ιωάννης Παπαπετρος451/69148795,00 
46Μήτσενα Ηλιά452,69426,50 
47Απ.Τομαράς453/6947 ½307,40 
48Αρ.Εξάρχου454/6948 ½265,00 
49Αικ.Νικ.Γάγα455/691653,00 
50Γούλα Ντούλας 18137,80 
51Ν.Σιόζιος456/6959 ½424,00 
52Ευάγ.Λιούτας 14 ½143,10 
53Αδελφοί Δ.Λιούτα 31222,60 
54Δ.Σιώνας457/6928159,00 
55Γρ.Παπαγεώργης458/6918 ½139,00 
56Β.Ι.Σιώνας 12 ½95,40 
57Χρ.Βασιλείου459/69726,50 
58Ν.Ανασούλας 215,90 
59Βασίλενα Μπάρκα460/621 ½169,60 
60Παπαχρήστος Σιώζιος429/6821148,40 
61Θ.Σιώζιος430/6930254,40 
62Χ.Μπισμπιλής 43265,00 
63Ευάγγελος Γκραίμης 330,60 
64Δ.Τάτσης 95424,00 
65Γ.Δήμος 67429,30 
66Θ.Αναστασίκος461/6936180,20 
67Γεώργιος Γ.Στέφος462/6917137,80 
68Ι.Καραμούτσιος 990,10 
69Δημ.Γρηγόρης 1695,40 
70Κ.Ν.Δήμος 125625,40 
71Β.Καραμούτσιος 16121,90 
72Κ.Α. Γάγας 7106,00 
73Δ.Γάγας463/6913 ½137,80 
74Απ.Τζορέλας 1568,20 
75Απ.Γάγας 895,40 
76Μ.Τζορέλας 674,20 
77Αν.Γάγας 13159,00 
78Γ.Σπ.Χρόνης 31 ½212,00 
79Δ.Σπ.Χρόνης550/69& 551/6934233,20 
80Ευάγ. Σ.Χρόνης 29243,80 
ααΟνοματεπώνυμον ΜπασταινούχουΤ.ΕκτασιςΣτρέμματαΟλική Αξία(δρχ)Παρατηρήσεις
81Αν.Δ. Αλέξης 25 ½169,80 
82Μαρία Ν.Αλεξίου 22148,40 
83Ιωάνν Χρ.Σιώτας 1553,00 
84Λεων. Χριστάκης 15127,20 
85Ιωάνν Δ.Μπάρκας464/6930153,70 
86Παπανικόλας Κοντός465/6947 ½413,40 
87Χρ.Ζιώγος466/6916174,20 
88Γ.Μυργιάννης467/6961 ½265,00 
89Ι.Παππαδήμας468/6919153,70 
90Χρ.Γ. Δέλλας 7111,30 
91Γ.Γεροντάκης 8 ½84,80 
92Δ.Ι.Γεροντάκης469/695 ½106,00 
93Κ.Ι.Νίκος470/6930227,90 
94Δ.Π.Γεροντάκης 15 ½148,40 
95Γ.Παπαδημητρίου 15127,20 
96Χρ.Γεροντάκης471/698 ½53,00 
97Κ.Δημούλας 11127,00 
98Σ. Μυργιάννης 63208,20 
99Ι.Μυργιάννης 63608,00 
100Σ.Σιατούφης472/6912132,50 
101Κώστενα Γράβου 415,90 
102Αλεξάνδρα Γούσια ½10,60 
103Ι.Μυζιάνης473/6915116,60 
104Αν.Σιατούφης474/6912132,50 
105Γ.Δ.Ηλίας 5106,00 
106Δ.Πασσιάς 31254,40 
107Κ.Π.Σιατούφης475/6914137,80 
108Χρ.Γούσιας476/693 ½68,90 
109Χρ. Πεγκούρα 4 ½68,90 
110Ν.Σιαφάκας 8137,80 
111Γ. Σιαφάκας477/697106,00 
112Ι.Χρήστο478/6913 ½127,20 
113Αρ.Κ.Χρήστου 353,00 
114Ευαγγελή Δ.Μάρκου479/69847,40 
115Γούλα Αλέξης480/6917 ½159,00 
116Ι.Χρόνης 27 ½159,00 
117Απ.Χρόνης481/6913 ½116,60 
118Δ.Χρόνης482/6929159,00 
119Γ.Καραφέρης545/6972265,00 
120Ι.Σιάμος1929 & 548/6930106,00 
ααΟνοματεπώνυμον Μπασταινούχου Τ. ΕκτασιςΣτρέμματαΟλική Αξία(δρχ)Παρατηρήσεις
121Δ.Ι.Αλέξης483/6944 ½265,00 
122Ευάγγ Αθ.Ευθυμίου 11180,20 
123Γ. Χριστάκης484/6931153,70 
124Παππαχρηστάκης 43312,70 
125Ι.Γεωργάκης485/6930212,00 
126Αικ. Αθ.Βλάχου486/69426,50 
127Χρ.Βλάχος 88466,40 
128Ευ.Μαγκαβέλας 78360,40 
129Γ.Σιοροβής487/6950265,00 
130Κ.Γιαννέλας488/6918 ½127,20 
131Αδ.Χρ.Πέτρος489/6942190,80 
132Ι.Δ. Κώστας 4 ½106,00 
133Κ.Νίκος490/6927265,00 
134Χρ.Καρανίκας491/6941233,20 
135Ν.Μπλέτσας 16 ½127,20 
136Ευ.Μπάρκας492/691163,60 
137Χρ.Σιοραβλιάς 15132,50 
138Γ.Σιοραβλιάς 44 ½265,00 
139Αθ.Γιαννής 42307,00 
140Ν.Μπάρκας 40 ½212,00 
141Χρ.Μπάρκας 10 ½106,00 
142Ν.Γ.Μάντζιος493/6921159,00 
143Ηλίας Γιώτης494/6924212,00 
144Ιωαν. Λαγός495/6915 ½106,00 
145Ν.Χρ.Τασούλας496/697 ½106,00 
146Μήτρο Κώστας 140795,00 
147Ευάγ.Νάστος 11 ½106,00 
148Ι.Στέργιου Τασούλα 11159,00 
149Κώστα Νάστος 23 ½84,80 
150Χρ. Τσιρόνης 8 ½84,80 
151Ν.Τσιρόνης 670,00 
152Σπύρο Ι.Σπύρος 14169,60 
153Ευάγ.Κ.Τόλης497/6911 1/284,80 
154Σπ.Νάστος 879,50 
155Αδαμ.Δημ.Γιώτη 8 ½106,00 
156Σπ.Ν.Τόλης498/6911106,00 
157Κ.Ι.Σπύρος 584,80 
158Γούλα Ν.Κίτσιος499/6914 ½159,00 
159Δημ.Λάζος Κίτσιος 11159,00 
160Ευάγ.Φλώρος 753,00 
161Χ.Λ.Κίτσιος 6 ½63,60 
162Κ.Γιώτης 14137,00 
163Ευαγγελή Γ. Κίτσιου 9 ½116,60 
164Αδελφοί Δ. Τσιακλή 36318,00 
165Β.Μάντζιος500/6921169,00 
ααΟνοματεπώνυμον ΜπασταινούχουΤ.ΕκτασιςΣτρέμματαΟλική Αξία(δρχ)Παρατηρήσεις
166Ν.Ι.Μάντζιος501/6924 ½148,00 
167Ευαγ.Γ.Ευθυμίου 16212,00 
168Κ.Γ. Ευθυμίου 16132,00 
169Σοφία Χρ.Γκάνιου502/6943 ½233,30 
170Κ.Μπράφας 35 ½254,40 
171Ευάγγ.Δ.Ευθυμίου503/69980,00 
172Νικόλαος Δ.Ευθυμίου504/6924185,00 
173Αδελφοί Π.Μπαλαμάτσια505/6925 ½196,50 
174Ευάγγ Μπαλαμάτσιας506/6916148,00 
175Β.Μπαλαμάτσιας507/6914143,00 
176ΑΔελφοί Ι.Μπαλαμάτσια508/6912 ½127,20 
177Χρήστος Ν.Μπαλαμάτσιας509/6935227,90 
178Ιωάν. Αν. Μπαλαμάτσια 15164,20 
179Χρ.Κ.Νάσιος510/692390,00 
180Γ.Αθ.Αλέξη511/6918127,20 
181Παύλος Α.Αλέξης512/6917127,20 
182Ν.Γ.Κουταντής513/6924 ½132,59 
183Π.Υφαντής 15 ½116,00 
184Χρ.Υφαντής 895,60 
185Σ.Δ.Σπύρος 831,80 
186Χρ.Μούχος 20 ½180,20 
187Χρ.Δ.Τόλος514/6967418,70 
188Ευθ.Χρ.Ηλίας515,6910116,60 
189Σ.Σιατούφης516/69468,90 
190Αδαμ. Μ.Ηλία517/6920169,60 
191Γ.Μούχος518/6929206,70 
192Χρ.Ι.Λιόντος519/6912111,30 
193Κ.Χρ.Γκαρόζης520/6916153,70 
194Χρ. Τσαγκρουγιάννης521/697 ½31,80 
195Χρ. Παπαηλίας 16190,80 
196Γ.Παπαηλίας 8 ½111,30 
197Μ.Λ.Μπούτας 10 ½106,00 
198Ι.Αν Παπαηλίας 7106,00 
199Χρ.Γράβος522/6926212,00 
200Αδ. Θ.Μόσχου523/6912 ½26,50 
201Γ.Κατσάνος 23 ½196,10 
202Αδ.Κ.Κιτσιου 30 ½212,00 
203Τριαν.Παπανικολάου524/6969 ½339,20 
204Ευάγγ. Λούκας525/6926 ½169,00 
ααΟνοματεπώνυμον ΜπασταινούχουΤ.ΕκτασιςΣτρέμματαΟλική Αξία(δρχ)Παρατηρήσεις
205Σ.Κ.Τομαράς 27212,00 
206Σ.Παππάς 11121,00 
207Κ.Ι.Ηλίας 962,50 
208Ν.Γρηγορίου 13100,70 
209Π.Αν.Μπαλαμάτσιας526/6914132,30 
210Ι.Ν.Μπότης527/692 ½58,30 
211Μήτρενα Παππά 1 ½15,90 
212Δημ.Γιαχνής528/691179,50 
213Χρ.Κοσμάς 36 ½190,80 
214Αικ.Γ.Κοτσανά530/6910132,50 
215Χρ.Ι.Κίτσιος530/69715,90 
216Ευάγγελος Δέζος 21 ½153,70 
217Κ.Αγγέλης531/6919148,40 
218Χρ. Δέζου 12111,30 
219Γ.Δάσκαλος532/6918143,10 
220Χρ.Γ.Κίτσιος 28254,40 
221Παππαγεργ.Κοντός 21174,90 
222Δημ.Κοσμάς 1384,80 
223Κ.Δέζας533/6910 ½95,40 
224Γ.Μπάγιος534/6939 ½159,00 
225Ν.Μόσχος 12 ½68,90 
226Χρ.Απ. Μπαλαμάτσιας535/6924169,60 
227Ευ.Αν.Νάσιος 767,20 
228Ι.Α.Νάσιος536/6912 ½95,40 
229Ν.Γ.Νάσιος537/6915121,90 
230Αν.Χριστάκης19361790,10 
231Χρ.Γ.Νάσιος18637 ½79,50 
232Αν.Τσιαμπαλί538/69253,00 
233Ν.Λάζος Γεροντάκη539/697106,00 
234Λάζος Α.Γεροντάκης540/691068,90 
235Ηλία Ν.Ηλίας 22 ½190,80 
236Αδ.Ευθ Ηλία541/6930 ½137,80 
237Χρ.Γρηγορίου 1163,60 
238Δ.Γ.Μπαλαμάτσος 17 ½137,80 
239Αδελφοί Δ.Νίκου1905 & 547/6929137,80 
240Γάκ.Λ.Μπούτας542/6923190,80 
241Κ.Αν.Νάσιος543/69760,00 
242Γ.Σιανάβας 432,00 
243Δ.Ι.Κωνσταντής544/69770 

Εκρίθη, απεφασίσθη και εδημοσιεύθη 

Εν Ιωαννίνοις τη 14η Μαρτίου 1955

Ο Πρόεδρος                                             Τα Μέλη                                              Ο Γραμματεύς

Σπυρίδων Ψάρρης          Αριστείδης Σταμάτης  Μιλτιάδης Καρυωτάκης Νικόλαος Μηνόγιαννης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

περισσότερα άρθρα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR 2023

Σας ευχαριστούμε 🙏🏼🙏🏼όλες και όλους από καρδιάς, για την πράξη αγάπης🎁ενισχύοντας, με την αρθρόα προσέλευσή σας, το φετινό Χριστουγεννιάτικο μας bazaar στην ΣΤΕΓΗ ΚΡΑΨΙΤΩΝ το

19/11/2023  ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΚΡΑΨΙΤΩΝ

Ποιήτρια Στιχουργός ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΧΗ Τίτλος βιβλίου «ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΕΣ»   Εκδόσεις Ελίκρανον Η Αθανασία (Νάνσυ)  Παχή  με καταγωγή από τα Θεοδώριανα Άρτας,  παρουσιάζει στην ΣΤΕΓΗ ΚΡΑΨΙΤΩΝ,  την Κυριακή

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 25-09-2023 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ (Ιωαννίνων) ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  (ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 25/09/2023)  ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφροδίτη Γρηγορίου-Μπάλλα ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ιωάννης Παπαηλίας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Λαμπρινή Υφαντή-Θεοδώρου                                 (με αναπλ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΤΟΜΑΡΑΣ (1946-2023)

Με λύπη μας ενημερωθήκαμε για την απώλεια ενός ιδιαίτερα,  σημαντικού  παλαίμαχου μέλους της Αδελφότητας Αθηνών,  του    Ευάγγελου Τομαρά του Γεωργίου και της Παρασκευής (το γένος