ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΚΡΑΨΙΤΩΝ

Ενισχύστε την προσπάθεια να δημιουργηθεί το γενεαλογικό δέντρο των Κραψιτών.  Στο αρχείο  του Μητρώου Αρρένων Κράψης (Μαλακασίου) που το πρόσφερε στην Αδελφότητα Αθηνών  το μέλος Δημήτριος  Γεωργ.Τάτσης, αναζητείστε τους γεννήτορες σας από όλα τα χωριά μας από το 1834 μέχρι το και 1924 και καταχωρήστε όσα περισσότερα στοιχεία γνωρίζετε για τα μέλη της οικογένειάς σας συμπληρώνοντας όλα τα πεδία της φόρμας.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΑΨΙΤΩΝ

Διεύθυνση Οικείας

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥ (ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ)

1. Στοιχεία Τέκνων

2. Στοιχεία Αδελφών (Εν ζωή ή/και Θανόντα)

3. Στοιχεία Προγόνων