ΕΠΙΤΗΜΑ ΜΕΛΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό AΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ


Τα μέλη διακρίνονται σε :


Τακτικά Μέλη: όταν είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Αθήνα, Πειραιά και στα προάστια- περίχωρα αυτών .


Αντεπιστέλλοντα  Μέλη: όταν κατοικούν εκτός  ορίου Αθηνών, Πειραιά προαστίων και περιχώρων. Τα εν λόγω μέλη όταν βρίσκονται ενταύθα  έχουν όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους.


Επίτιμα  Μέλη: Ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου  ως  ένδειξη τιμής:


Α. Τα τακτικά & Αντεπιστέλλοντα μέλη που εργάσθηκαν επί μακρόν χρόνον αφιλοκερδώς υπέρ των σκοπών του Σωματείου, ή /και πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες και κοινωφελές έργο  στο Σωματείο (Αδελφότητα) ή στα χωριά (Κράψη- Ανατολική Κράψη, Δρίσκος), ή/και θήτευσαν σε  προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου τουλάχιστον 10 έτη υπέρ των σκοπών του Σωματείου.


Β. Πρόσωπα  που δεν είναι Τακτικά ή Αντεπιστέλλοντα Μέλη του Σωματείου  και που έχουν προσφέρει ιδιαίτερη σημαντική, υλική ή επιστημονική βοήθεια αφιλοκερδώς ή έχουν συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία  και εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου (Αδελφότητας). Τα εν λόγω Επίτιμα Μέλη  δύνανται να συμμετέχουν  με δικαίωμα λόγου σε όλες τις διαδικασίες και εργασίες των θεσμικών οργάνων του Σωματείου, δηλαδή να εκφράζουν την άποψή τους, δίχως να έχουν το δικαίωμα ψήφου, του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και δεν ασκούν διοίκηση στα όργανα του συλλόγου.


Τον τίτλο του Επίτιμου Μέλους μπορεί να αφαιρέσει μόνο η Γενική Συνέλευση μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. ή  δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών και ταμειακών ενήμερων Μελών. Η Γ.Σ. αποφασίζει την διαγραφή του Επίτιμου Μέλους (δια ανατάσεως των χεριών) από την πλειοψηφία του ήμισυ και ενός μέλους μεταξύ των παρόντων και ταμειακά ενήμερων μελών. Η απόφαση της διαγραφής κοινοποιείται  εγγράφως με ευθύνη του Δ.Σ. στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος και διαγράφεται από το Βιβλίο Επίτιμων Μελών.


Τα ονόματα των Επίτιμων Μελών αναγράφονται στο Βιβλίο Επίτιμων Μελών που τηρείται για τον σκοπό αυτό.


Σύμφωνα με πρακτικό ΔΣ Νο.93/11.2.1991, ο αείμνηστος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ,  είχε ανακηρυχθεί το 1ο Επίτιμο Μέλος του συλλόγου .

 

Με απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης, (πρακτικό ΓΣ Νο.30/11.12.2016),   απονεμήθηκε ο τίτλος του «Επίτιμου Μέλους» στα ακόλουθα εν ζωή  μέλη που γεννήθηκαν πριν το 1940:


A/A

12

3

4

5

6

7

8

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΤΗΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΛΙΟΥΤΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΛΙΟΥΤΑ-ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ -ΜΗΖΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1929

 

 

1932
1934
1937
1937
1937
1939
1940
ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΔΣ
1976-1978,1979-1980, 1986-1987,1990-1991,1994-1995, 2000-2001,2002-2003, 2004-2005
2002-2003, 2004-2005
2002-2003, 2004-2005
1ο ΔΣ 1976-1978
1986-1987,1992-1993, 2000-2001,2006-2007
1996-1997, 1998-1999
1996-1997, 2000-2001, 2002-2003,2004-2005
Μεγάλος Ευεργέτης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΡΕΤΗΣ (1934) .

Επίτιμο μέλος και Ευεργέτης της αδελφότητας Κραψιτών Αθηνών στηρίζει με προσφορά αγάπης τις εκκλησίες στη γενέτειρά του Κράψη.

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Κράψης

 1. Ηλεκτροδότηση ναού
 2. δύο (2) μεγάφωνα.
 3. τοποθέτηση ρολογιού της ΔΕΗ
 4. τροχήλατο τραπέζι για τις ανάγκες του Ναού
 5.  

Ι.Ν. ΑΗ’ ΛΙΑ Κράψης

 1. Το μικρό εικονοστάσι στην Στέπενι (έναντι της βρύσης)
 2. Μαρκίζα σκεπής διαστάσεων2,5m X 10m
 3. Κοβούκλιο ρολογιού ΔΕΗ
 4. Αναλόγιο για τον ψάλτη
 5.  

Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΑΨΗΣ

Ένα αναλόγιο για τον ψάλτη

 

 

Ι.Ν. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΨΗΣ

Εκκλησιαστικές γιρλάντες για εορταστικές –επετειακές  ανάγκες του Ναού

 

 

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  Δρίσκου (Βάξιας)

 1. Ηλεκτροδότηση εκκλησίας
 2. κοβούκλιο ρολογιού ΔΕΗ